DThome

KIIS – E300

Chất liệu: Hợp kim cao cấp
Phụ kiện: 2 thẻ từ, 2 chìa
Phương thúc mở cửa:
Bluetooth, Thẻ từ, số, Chìa
Chức năng mở rộng:
Mở khóa bằng Bluetooth
Thương hiệu: Đức