DThome

KIIS – A2

Chất liệu: Hợp kim cao cấp
Phụ kiện: 2 thẻ từ, 2 chìa
Phương thúc mở cửa:
Vân tay, Thẻ từ, số, Chìa
Chức năng mở rộng:
Công nghệ thông minh vượt trội với vân tay
sinh trắc học hiện đại
Thương hiệu: Đức