DThome

CCL1

Kích thước tiêu chuẩn: 2050970mm và 20501170mm
Độ dày của cánh cửa: 75mm
Vật liệu lõi: giấy mật ong
Vật liệu cánh cửa: tấm thép cuộn lạnh dày 0.8mm/1.0mm
Vật liệu khung cửa: tấm thép cuộn lạnh dày 1.4/1.8/2.0mm
Hoàn thiện bề mặt: lớp phủ PVC
Chống cháy