DThome

KIIS -A210

Chất liệu: Hợp kim cao cấp
Phụ kiện: 2 thẻ từ, 2 chìa
Phương thúc mở cửa :
Vân tay, Bluetooth, Thẻ từ, số, Chìa
Chức năng mở rộng:
Mở khóa bằng Bluetooth
Thương hiệu: Đức