DThome

A2

Độ Dày: 6.5mm
Điện Áp: 16A
Chất Liệu: Acrylic
Danh Mục: Công Tắt – Ổ Cắm