DThome

Bồn rửa tay đứng

Pedestal Basin
560x420x800mm