CÔNG TY TNHH DTHOME

Vinhome Bason Apartment

Căn hộ VinHome Bason
Location: Số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Area: 80 sqm
Year: 2018
Interior Design: DThome - Home Development

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
DThome – Share your dream with us!
Add: 11 Nội khu Hưng Phước 1, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Hotline: (028) 54 115 345 
Website: www.dthome.vn
Email: hello@dthome.vn
Pinterest: https://www.pinterest.com/dthomedesign/

 

Mon - Fri: 8:00 - 17:30
(028) 54 115 345